Cezalar E-Posta Adresine Gönderilecek

Cezalar E-Posta Adresine Gönderilecek
Tra­fik ce­za­la­rı­nın tah­si­li ve ta­ki­bi­ni dü­zen­le­yen yö­net­me­lik Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­di. Ye­ni yö­net­me­li­ğe gö­re, ar­tık tra­fik po­lis­le­ri tra­fik ce­za­sı kes­ti­ği sü­rü­cü­ler­den ce­za tu­ta­rı­nı el­den ala­ma­ya­cak. Ce­za tu­ta­nak­la­rı­na iliş­kin bil­gi­ler elek­tro­nik or­ta­ma anın­da ak­ta­rı­la­cak ve bu ve­ri­ler Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­'nın il­gi­li bi­rim­le­ri ile elek­tro­nik or­tam­da pay­la­şı­la­cak. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lık­la­rı­nın tra­fik yet­ki­si mül­ki amir­le­re dev­re­dil­di. Bu ne­den­le tu­ta­nak­lar doğ­ru­dan mül­ki amir­le­re gön­de­ri­le­cek. El­den ve­ri­le­me­yen ya da pla­ka­ya ya­zı­lan tra­fik ce­za­la­rı araç sa­hip­le­ri­nin ma­il ad­res­le­ri­ne elek­tro­nik pos­ta yo­luy­la ya da ika­met ad­res­le­ri­ne pos­ta yo­luy­la gön­de­ri­le­cek.

06.04.2014 | Bu Haberi Paylaş

Bir yoruma cevap yazmak için lütfen yorumun altındaki "Cevapla" butonunu kullanınız. Konu ile ilgili olmayan yorumlar onaylanmaz...
YORUMLAR
Mehmet Güneş 28.04.2014 23:00

İstanbul'un trafik sorununu ancak fahri trafik müfettişleri çözer. Ama amacın sorun çözmek değil de durumu idare etmek olursa sorun yumak gibi gittikçe büyüyerek bu günlere gelir.

Ahmet Kayan 28.04.2014 09:57

Istanbulda kadıköy-pendik arası bir minibüs bir seferde 20-30, bir taksi 24 saatte 40-50 kez kural hatası yapıyorsa ceza mekanizması sorgulanmalıdır.

Mehmet Güneş 08.04.2014 16:24

Beyler ben fahri trafik müfettişiyim. İstanbul'un trafik sorununun çözülebilmesi için bir dizi önlem şart. Bir defa araba sayısı çok fazla. Benzin fiyatlarının bu kadar yüksekliğine rağmen arabası olan bir çok insan işe toplu taşıma araçları yerine kendi arabası ile gitmeye çalışıyor.
Dolayısıyla trafik felç oluyor.
Ayrıca sürücülerin büyük bir kısmı trafik kurallarına uymuyor. Emniyet şeritini kullanmaktan tutun da kırmızıda geçiş yapmaya kadar her türlü ihlal yapılıyor. Trafik polislerinin sayısı malesef yetersiz. Polis devlet memuru. Bu maaşa bu kadar hizmet durumu yani. Cezalar malesef caydırıcılıktan uzak. Adam kırmızıda yayanın gözünün içine baka baka geçiyor. Korkusu yok. İkaz ediyorsun. Nerdeyse arabadan inip beni dövecek. Bu denli pervasız. AB ülkelerinde vatandaşı kessen kırmızıda geçiş yapmaz. Mümkün değil. Bizde ise sıradan bir ihlal.
Metropol insanının hafta içinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları şart. Ben arabamı ancak şehir dışına çıkacağım zaman kullanıyorum.

Ramazan 07.04.2014 21:55

Trafik terörüne bir dur denilmesi lazım.

mustafa 07.04.2014 15:55

eposta adresinini nerden bilecekler . onun için bir bilgi bankası oluşturmaları lazzım

Sıtkı 07.04.2014 14:15

Trafikten ve magandalardan şikayetçiyim. Herkesin birbirine daha saygılı olması için insanların ahlak seviyesini artıramaycağımıza göre cezalar artırılsın. Kuralı ihlal edenden de cezası söke söke alınsın. Destekliyorum.

Lepistes 06.04.2014 21:18

Herkez durumundan memnun ki secimle devam ediyor bak....
Hey canim turkiyem elimizdeki bu iste yokki alternatif !!!

Abdullah 06.04.2014 18:29

kısacası aracın mı var derdin var. saçma sapan cezalar, alınan ötv'ler, mtv'ler, kdv'ler yakıt desen o biçim fiyatlar. ellerinden gelse boğazımıza bile çökerler...